Love Fountain – Francois Boucher

Love Fountain   Francois Boucher

Pastoralt landskap av konstnären Rococo Francois Boucher ”Kärlekens fontän”. Bild i full storlek 278 x 319 cm, olja på duk.

Pastoral Bush är nära besläktad med temat landsbygdens landskap, byggd främst på basis av teaterlandskap: med en lekplats för karaktärer, en landskapsbakgrund och liknade skådespelare som spelar på scenen, unga, vackra och idealiserade bybor engagerade i rekreation, underhållning med fåglar eller ta reda på kärleksförhållanden.

Pastoral eller herde poesi är en speciell typ av konst och i synnerhet poetisk litteratur, där herdar och herdar fungerar som hjältar. Det äldsta monumentet av pastoral poesi i Europa – ”Ameto”, Boccaccio; det är en korsning mellan romantik och drama. Det antika elementet – nymfer, dryader, poetiska tävlingar av herdar etc. – slås samman här med det kristna allegoriska elementet, som uppstod under påverkan av Dante och förvandlade Amethos friska ungdomliga kärlek till perfekt dyrkan och spiritualistisk glädje. Även om Ameto beskriver att vara herdar och jägare, men det enkla livet är inte emot det konstgjorda, urbana livet.