Autumn Pastoral – Francois Boucher

Autumn Pastoral   Francois Boucher

Autumn Pastoral är en av två målningar på uppdrag av Francois Boucher av Louis XV: s finansminister. Den andra bilden heter ”Summer Pastoral”. Tomterna för båda ”pastoralerna” inspirerades av pantomimkonstnären för den produktiva dramatiker Charles Simon Favard.

I det här fallet presenterar målningen en rörande scen – en ung herde som matar med druvor Lisette, pantomimens huvudhjälte. Denna tomt var så älskad av Bush att han målade åtminstone ytterligare två målningar på honom, och herden och Lysetta blev så småningom till porslinsfigurer. Vi vet inte om Bush själv gjorde skisser för dessa figurer.

Det är möjligt att finansministeren, som hade sina kontakter med porslinsfabriken, gav denna order till någon annan konstnär. En sak är känd: i många år blev herden och Lisetta favorithjältarna för ”mästarna av porslinaffärer”, inte bara i Frankrike utan i hela Europa. Det är sant att dramatikern Favard ”utgjorde” herden, druvorna och Lisetta, mycket snart.