Skörd (sommar) – David Teniers

Skörd (sommar)   David Teniers

Temat ”Årstiderna” var populärt i flamländsk målning under XVI-XVII århundraden. Med hänvisning till tomten ”Harvest” fortsatte Teniers traditionen för konstnärer från början av XVII-talet. På duken ”Harvest” fångade samtidigt scener med sommararbete och resten av bönderna. Målningens bakgrund är ett landskap med en regnbåge och en bykyrka.

Regnbågens motiv är förmodligen lånat från Rubens verk. Men i Teniers ”skörd” tolkas detta motiv på ett märkligt sätt och han tilldelas en annan roll. Först av allt eftersom regnbågen är avbildad tillsammans med kyrkan, vars spire riktas mot himlen. Genom att jämföra det med kyrkan gör regnbågemotivet att det vädjar till dess ursprungliga betydelse, avslöjad i Bibeln.

Regnbågen påminner både karaktärerna i bilden och dess tittare om förbundet mellan Gud och människan efter upphävandet av epauletten. Gud sa till Noah: ”Jag lägger min regnbåge i ett moln, så att det blir ett tecken mellan mig och jorden.” Således, en ren genre, vid första anblicken, har Teniers scen religiösa övertoner och dold symbolisk betydelse.

Duken skapades antagligen 1644, eftersom den har en märkbar stilistisk närhet med ett annat Teniers Hermitage-verk som går tillbaka till denna tid.