Bellerophon på Pegasus – Giovanni Battista Tiepolo

Bellerophon på Pegasus   Giovanni Battista Tiepolo

Mycket ofta i sina freskomaler avbildade Tepolo figurer av karaktärer tagna från forntida myter. Dessutom skrev han ett stort antal målningar som visar scener från den forntida världen.

Denna intensitet förklaras av det faktum att historiska och mytologiska tomter var efterfrågade av aristokratiska köpare och kunder.

Tiepolo skrev dessa scener begåvade, ljusa, saftiga och utrustade dem med exakt märkta detaljer. En av konstnärens mest älskade klassiska scener var kärlekshistorien till Anthony och Cleopatra – den illustreras särskilt av målningen ”Cleopatras sändning” från Palace of Labia. Bellerophon på Pegasus visas på taket i samma hall.