Profeten Daniel i lejonens hölje

Profeten Daniel i lejonens hölje

Huvudplottet är konstgjort inskriven i det vertikala formatet, kompletterat med ett avsnitt av Daniels besök av profeten Avvakum.

Kompositionen kompletterar bilden av Kristus Emanuel i himlen. Bilderna av Daniel i lejonhulen var karakteristiska för sidodörrarna på den ryska ikonostasen från 1500 – 1600-talet. För närvarande är sådana verk sällsynta.

Ikonen körs på ett enkelt, gratis sätt; med speciell nåd dras figur av Daniel och kullarna som rinner upp till himlen. Ikonmålarens kreativa frihet när det gäller att hantera det konstnärliga arvet från 16 – 16-talet vittnar om den kronologiska närheten till monumentet till denna period. Ikonen kan dateras till den första tredjedelen av XVII-talet. Dess lokalisering är svår.

Monumentets sällsynthet och konstnärliga förtjänst gör det till ett museumsvärde.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)