Sex frimärken från St George’s liv

Sex frimärken från St Georges liv

Sekvensen med scener på sidofältet kan läsas på olika sätt. Traditionellt, mer lyhörd för innehållet i det litterära lidandet av sv. George, är nästa alternativ.

Den första episoden av lidande är i stämpeln uppe till vänster. Den här föra George till kungen, för vilken han bekänner den kristna tron.

Det andra avsnittet är det övre högra stigmatiseringen, där helgen slås på oxens vilja, på kungens kommando.

Det tredje avsnittet är den vänstra mittstämpeln, där George är fängslad i en fängelsehål.

Det fjärde avsnittet är den nedre vänstra stämpeln, där George i fängelse ber till Frälsaren.

Det femte avsnittet är en mitt högra stämpel – George punkteras med ett spjut.

Det sjätte avsnittet är det högre stigmatiseringen där helgen torteras med järnkrokar.

En insättning är ett fragment av ett verk som är sällsynt utifrån utformningen av levande frimärken. Målning har konstnärlig förtjänst och har historiskt, kulturellt och museumsvärde. I denna samling är ett fragment av samma verk ikonen med de fyra kännetecknen för George liv

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)