Madonna och barn – Pietro di Cristoforo-Vanucci Perugino

Madonna och barn   Pietro di Cristoforo Vanucci Perugino

Arbetar mycket och, tydligen, mycket snabbt, skapade Perugino förutom många fresco-cykler många stora altaretkompositioner och skrev ett antal små staffliverk.

Ett av hans favorit teman var Madonna och Child. I dessa små kompositioner avslöjas särskilt den harmoniska grunden för hans talang och stilegenskaper, baserad på den generaliserade tolkningen av jämnt runda massor och silhuetter, som fördjupar stilen med hög renässans. Samtidigt producerar Perugino en viss stereotyp av utseende och sinnestillstånd för sina ödmjuka hjältinnor.

Inte undra på att hans samtida förklagade honom för att alla hans karaktärer hade samma ansiktsuttryck. På grundval av detta slutade en gräl mellan Perugino och Michelangelo, som beskrivs av hans samtida, i rättsliga förfaranden. Sedan början av 1500-talet har Perugino pressats i bakgrunden av mästaren i Högrenässansen, även om han fortsatte att arbeta i provinsen fram till sin död.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)