Madonna och barn – Bartholomew-Esteban Murillo

Madonna och barn   Bartholomew Esteban Murillo

Temat för barmhärtighet, bryts bort genom religiösa ämnen, sprids aktivt i Murilos arbete. Här spelade förhållandena för beställningar, härrörande från klosterorder, välgörenhetsbrödraskap, en roll och personliga motiv för konstnären själv, som blev nära med Brotherhood of Mercy, grundat av don Miguel de Manyara, en mystiker och teolog.

Murillo blev medlem i brorskapet, han målade en serie målningar för Mercy Hospital i Sevilla 1674-1680. I slutändan föddes tanken på barmhärtighet, att gå tillbaka till evangeliet, av en hård verklighet. Den svåraste krisen som förvirrade den spanska staten under andra hälften av sjuttonhundratalet nådde också den glada Sevilla. Allt detta berörde indirekt Murilos arbete. Hans bilders värld förblev ljus och harmonisk, dominerad av idealet om skönhet, förkroppsligat i bilden av Madonna, det gudomliga spädbarnet, moderns lycka.

Det var dessa aspekter av Murillo-konsten som beundrades av efterföljande generationer. Glory Murillo förde många bilder av Madonna och barnet, där för alla deras skillnader förkroppsligar den typ av södra kvinnliga skönhet som är utbredd i Andalusien.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)