Madonna med St. Jerome – Correggio (Antonio Allegri)

Madonna med St. Jerome   Correggio (Antonio Allegri)

Denna altarbild, även känd som Dagen, beställdes av Correggio 1523 av en viss Brizeida Coma, som ville hedra minnet av sin nyligen avlidne make. Under en lång tid befann sig Madonna med St. Jerome i familjekapellet i Colla i Parma-kyrkan i Sant Antonio.

Var uppmärksam på bildens bakgrund. Den röda gardinen öppnar för att avslöja ett landskap med inslag av forntida arkitektur. Uppenbarligen på detta sätt ville konstnären påpeka sambandet mellan hans samtida kristna civilisation, som hade övervunnit hedendomen, med antiken. Siffrorna skriven av Correggio är ordnade i en halvcirkel runt Guds mor, som med ett mjukt leende ser på barnet som sitter på hennes knä.

Scenens konstruktion skiljer sig från den traditionella bilden av Madonna på tronen. Det finns ingen skalfördelning som är vanlig för den här typen av arbete här – Guds moder är inte mer än de heliga figurerna runt henne. Karaktärerna i bilden är direkt relaterade till varandra – genom korrespondens och ett samtal med poser. Den lilla Jesus sträcker med Maria Magdalene håret med den ena handen och räcker ut till boken, som hålls framför honom av St. Jerome och ängeln. Lite bakom visas Johannes Döparen, avbildad av en konstnär som liknar en ängelputti, en oumbärlig hjälte av mytologiska verk. Han tittar eftertänksamt och sorgligt på betraktaren.