Vision av John the Divine on Patmos – Correggio (Antonio Allegri)

Vision av John the Divine on Patmos   Correggio (Antonio Allegri)

I denna storslagna fresco förkroppsligades två stilistiska drag i Correggios verk. Å ena sidan utförs den i den monumentala stilen som är karakteristisk för Högrenässansen. Å andra sidan är manistiska drag, som manifesterade sig i den subtila och realistiska skildringen av figurer och önskan att dynamisera komposition, redan synliga i den.

Scenen bör tolkas som en vision som var för teologen John på ön Patmos, där han var i exil. Han beskrev denna vision i Apokalypsen. På sidorna av kupolkompositionen finns fyra evangelister: Luke, Matthew, Mark och John. Bredvid var och en av dem är en av kyrkans fäder. Ovanför trumman, dekorerad med blommotiv och upprepande symboler för evangelister, kan tittaren se apostlarnas figurer.

Bland dem är närvarande och Johannes theologen. Men till skillnad från andra apostlar är han avbildad att han inte sitter i molnen, utan som om han tittar ut bakom en gesim. Så konstnären betonar att John är en observatör här, inte en deltagare. Correggio lyckades uppnå en fantastisk utbyggnad av rymden i den centrala delen av kupolen tack vare den gyllene glöd som omger Kristi figur. På avstånd verkar denna gyllene bakgrund nästan monoton. Men efter att ha tittat snävt är det möjligt att urskilja att det består av gyllene huvuden av keruber.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)