Bön i trädgården i Getsemane – Correggio (Antonio Allegri)

Bön i trädgården i Getsemane   Correggio (Antonio Allegri)

Det är omöjligt att överskatta ljusets roll i Correggios verk. Konstnären har alltid lagt stor vikt vid belysning, kontraster av ljus och skugga. Till exempel, i det tidiga arbetet med ”Judith”, betonar det ”häftiga” ljuset från facklan, som hålls i händerna på en piga, att allt händer i hemlighet, under täckning av natten.

I målningen ”Bön i Getsemane trädgård” är 1528 ljus också oerhört viktigt. Men här talar vi om det gudomliga ljuset som kommer från, å ena sidan, från Kristi huvud och från den andra, från den ängel som höjde sig ovanför honom. Detta ljus rymmer från mörker, Frälsarens figur, klädd i vitt, och betecknar de sovande apostlarnas figurer, sett i bildens djup.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)