Jungfru Maria, dyrkar barnet – Correggio (Antonio Allegri)

Jungfru Maria, dyrkar barnet   Correggio (Antonio Allegri)

I målarens tidiga verk kan man spåra hur Mantegnas inflytande ersätts av Leonardo da Vinci och hur den oberoende Allegri gradvis bildas.

Mary i Uffizi bär fortfarande en halsduk på huvudet. Men luften av moln och den vackra baby Kristus förskådar redan den riktiga Correggio. Han lärde sig också av Leonardo reglerna för pyramidskomposition, och skilde sig inom ramen för detta schema en intressant identitet.