Tillbedjan av madonnaen till spädbarnet – Correggio (Antonio Allegri)

Tillbedjan av madonnaen till spädbarnet   Correggio (Antonio Allegri)

Kompositionen på denna bild liknar kompositionen skriven 1530 jul.

Barnet Kristus strålar utstrålning och lyser upp interiören, målade i mjuka toner. Bilden av Jungfru Maria skapad av mästaren erövrar med sin andlighet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)