Saint Jerome in the Cell – Albrecht Durer

Saint Jerome in the Cell   Albrecht Durer

”St. Jerome i cellen” – den tredje graveringen i den berömda serien Tre ”Workshop-graveringar” på koppar.

Saint Jerome i cellen är en allegorisk skildring av ett kontemplativt livsstil. Gubben sitter vid musikstället i djupet av cellen, i förgrunden sträcker sig ett lejon. Ljus häller genom fönstren i denna fridfulla, mysiga bostad, men symboler som påminner om döden invaderar här: en skalle och ett timglas.

Saint Jerome arbetar hårt, i hans hand är en fjäder, hans huvud är omgiven av utstrålning. På bordet finns bara ett stativ för böcker, på det är verket av St. Jerome, korsfästelse och bläckbrunn. Målningens sammansättning är karakteristisk för renässansen. I förgrunden, en liten hund som sover lugnt och ett formidabelt lejon, är detta en obligatorisk del av legenden om St. Jerome.

Det finns en legende att när Jerome bodde i ett kloster, plötsligt kom en halt lejon till honom. Alla munkar flydde, och Jerome undersökte lugnt en lejons öra tass och drog en splint ur den. Därefter blev det tacksamma lejonet hans ständiga följeslagare. Munkarna bad Jerome att få lejonet att fungera så att han, liksom dem, tjänade sitt dagliga bröd. Jerome gick med och fick lejonet att skydda klosterets åsna när han bar ved.

En dag förlorade lejonet och åsnan lämnades utan skydd. Bågarna som lämnats utan tillsyn stulades av rånarna och såldes till en husvagn av köpmän som tog honom bort. Återvändande fann lejonet inte åsnan och gick djupt ledsen tillbaka till klostret. Munkarna bestämde sig för lejonets skyldiga blick att han åt äslet, och för att försona synd beordrade de lejonet att göra det arbete som var avsett för åsnan. Leo lydde och började arbeta blygsamt. Men en gång såg lejonet en saknad åsna i en husvagn och som ett bevis på hans oskuld ledde han triumferande hela husvagnen till ett kloster. I samband med denna legende avbildades Jerome i västeuropeisk målning nästan alltid tillsammans med ett lejon.