Kristus helger bröd och vin – John Constable

Kristus helger bröd och vin   John Constable

Konstabel som mästare i religiös målning är praktiskt taget okänd. Faktum är att religiösa målningar är de minst lyckliga med det som skapades av denna underbara landskapsmålare. De flesta av dessa målningar som Constable skrev i den tidiga perioden av sitt arbete, försökte tjäna sitt liv och till synes tillhörde detta verk utan en stor hobby.

Bland hans religiösa verk finns tre altarbilder skapade för kyrkor i Suffolk och Essex. Dessutom skrev han ”Christ Blessing Children” för Church of St. Michael på Brentham. En annan bild, ”Kristus, heligande bröd och vin”, framförde konstabel i uppdrag av sin egen moster.

Detta arbete finns nu i St. James Church i Neyland. Det är underligt att den första av dessa målningar uppenbarligen beställdes av målaren D. Radom, abboten i Brentham-kyrkan, Maria Biknins farfar, som därefter förbjöd Constable att gifta sig med sin barnbarn.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)