Självporträtt med gul Kristus – Paul Gauguin

Självporträtt med gul Kristus   Paul Gauguin

Mindre än ett år efter skapandet av sin berömda ”Gula Kristus”, Paul Gauguin behandlar igen detta ämne och skriver ett självporträtt mot bakgrund av denna filosofiska bild.

När man studerar mästarens arbete kan man märka hans obevekliga strävan efter en ny tolkning av den vanliga genren genom att kombinera och blanda olika stilistiska drag. I den här serien räcker det för att komma ihåg hans stilleben med profilen Charles Laval eller självporträttet i stil med ”eländiga” Hugo.

Självporträtt med gul Kristus kan tillskrivas det arbete som kombinerar genren självporträtt, hushållsscener och religiös målning.

Forskare av Gauguins liv och arbete påpekar att många av hans självporträtt, särskilt de som utnyttjar religiösa teman i en eller annan grad, är en typ av allegori som visar målarens andliga ensamhet och inre plåga. Gauguin skildrade sig mer än en gång i bilden av Kristus, och i detta arbete bosatte han sig bredvid honom.

Här är Gauguins ansikte starkt och fokuserat – uppmärksamma ögon, smalt skägg, mustasch. Betraktaren börjar ofrivilligt jämföra konstnärens ansikte med Kristi ansikte i gult, samtidigt som han uppenbar uppenbarheter.

Eftersom det är impressionistiskt, lämna lite märkbara tips och dubbla avläsningar! Och nu, när man tittar på detta självporträtt, kan många se dolda implikationer – impressionistkonstnären är dömd till martyrdöd och vandra som en Kristus.

Som vanligt i målningen av Paul Gauguin finns en ljus palett, övervägande av rena färger och en tydlig linje. En sådan strävan efter dekorativitet och glans med tiden kommer bara att öka, särskilt i exotiska polynesiska dukar.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)