Kristus på korset – Diego Velasquez

Kristus på korset   Diego Velasquez

Verket skapades mitt i konstnärens kreativa resa och visar det korsfästade Jesus.

Den ursprungliga duken, som förmedlar Kristi fred, värdighet och adel, anses vara en vändpunkt i den konstnärliga utvecklingen av Velasquez.

Mästarens mest berömda religiösa verk inspirerade många författare, inklusive Miguel de Unamuno, för att skapa ”Christ Velasquez.”