Kristus i Martha och Marias hus – Jan Vermeer

Kristus i Martha och Marias hus   Jan Vermeer

De religiösa canvases av Vermeer som har nått oss skiljer sig påfallande från konstnärens genren. Konsthistoriker tror att målningen ”Kristus i Martha och Marias hus” var den första anpassade målningen av Vermeer. Det är skrivet i traditionerna i Utrecht-skolan, och vissa forskare av befälhavaren anser att det är ett bevis på att Vermeer studerade målning under en tid utanför hans ursprungliga Delft.

Förutom ”Kristus i huset av Martha och Mary” är två andra religiösa canvases av Vermeer kända – den relativt nyligen upptäckta ”Holy Praxia” och ”Allegory of Faith” som skapades troligen i början av 1670-talet. Uppenbarligen skrev konstnären båda bilderna på beställning och var därför inte fritt att välja handlingen.

Det är omöjligt att kalla sammansättningen av dessa verk karakteristiska för Vermeer-stilen. Så i ”Kristus i Martha och Marias hus” och i ”Holy Praxia” verkar figurerna ”hänga” i ett visst obegränsat, villkorat utrymme, vilket är väldigt konstigt för befälhavaren i genremålning, som var Vermeer.

Sammansättningen av ”Allegories of the Faith” överensstämmer mer med sin vanliga stil, men trängseln i denna målning med avsiktliga, onaturliga och onödiga detaljer skiljer den från konstnärens bästa verk, där varje detalj kan ersättas.