Grain Field – John Constable

Grain Field   John Constable

Denna berömda målning visar en landsväg som leder från östra Bergholt till Dedhem. I barndomen passerade den framtida konstnären detta sätt varje dag – till och från skolan. Konstanten arbetade på ”Breadfield” mycket entusiastiskt och med otrolig hastighet. Till sin vän D. Fisher skrev han: ”Den här bilden fångade mig helt. Jag kan varken tänka eller tala om något annat än henne.

Jag påminns om en av mina vänner som deltog i slaget vid Waterloo. Han sa att han under striden inte hade tid att vända huvudet varken åt vänster eller höger, och han såg bara framåt och tänkte bara på vad som hände med honom i det ögonblicket. ”

Konstabel försökte skriva en så sanningsenlig bild som möjligt. Han lånade till och med från en botanikvän med ett album som listade växter som blommar i juli. Samtidigt tilllade konstnären ändå några traditionellt pastorala detaljer till ”Kornfältet”, i hopp om att bilden med dem skulle bli ”mer säljbar”. ”Jag hoppas verkligen att jag kommer att kunna sälja den här bilden,” skrev han till D. Fisher, ”och trimma den med all möjlig omsorg.” Men trots alla ansträngningar förblev detta arbete under Constables liv osåld. Det var först efter befälhavarens död att hennes vänner köpte den för att donera till det nyöppnade Nationalgalleriet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)