Skisser – John Constable

Skisser   John Constable

Victoria – och Albert-museet har tre album med konstabla skisser daterade 1813, 1814 och 1835. De låter dig titta på konstnärens ”kreativa kök” och därmed bättre förstå hans metod. I album för skisser bar mästaren allt intressant som kom till hans ögon.

En gång skrev han till Mary, sedan till sin brud: ”Du berättade en gång om en dagbok. Förra sommaren startade jag min dagbok, men istället för ord skildrade jag vad som hände med mig i den. Du kommer att se stigar som jag vandrade, träd, örter, häckar och de slag som kom på min väg. ” Vi återger två skisser med hus omgiven av parker; de är hämtade från konstabeldagböcker.

Mästaren gjorde några av skisserna ”för själen”, helt enkelt för att han inte kunde motstå ett träd eller en bäck som kom över hans ögon, och några var ”funktionella” när han arbetade med sammansättningen av en viss bild. Andra skisser under flera år låg i konstnärens arkiv och först sedan förkroppsliga på duk. Och några var för alltid bilder.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)