Madonna stänkande spädbarn Kristus framför tre vittnen – Max Ernst

Madonna stänkande spädbarn Kristus framför tre vittnen   Max Ernst

Detta är en av de mest chockerande bilderna av Ernst. Först visades 1926 på utställningen av oberoende konstnärer i Köln, förklarades det omedelbart blasfemiskt.

Författaren exkommuniserades. Här motsätter sig konstnären religiösa värden och kanoner med samma modighet som han utmanade opinionen i sina dadaistiska verk. Ernst visar Madonna and the Baby i en helt oföränderlig form, baserad på den berömda bilden av Venus, straffande Cupid.

Bilden ser mycket störande ut – inte minst på grund av den aggressiva röda klänningen från Madonna. Inte överraskande utsattes Ernsts arbete för den mest allvarliga kritiken av kyrkan och städerna. Uppmärksamhet uppmärksammas på att konstnären under skapelsen använde den traditionella tekniken för oljemålning och övergav den vanliga för honom experimentell teknik.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)