Dedham Mill – John Constable

Dedham Mill   John Constable

Detta landskap är inte alls poetiskt. I stället för de himmelska buskarna ser tittaren framför honom en kvarn omgiven av uthus. Häcka i sidled, marken vid vattenkanten trampade. Men denna icke-poetiska natur har sin egen – varm, luktande hö och en varm spis – poesi.

Målning som en del av naturfilosofin ”Målning är vetenskap, säger konstabel, – och det bör betraktas som en studie av naturlagarna. I detta fall kan landskapsmålning betraktas som en del av naturfilosofi och målningar – experiment.” Det verkar som om hans ”erfarenheter” konstabel skrev som om han inte kunde riva sig ur naturen. En annan liten smet. En annan detalj. En annan sista blick på molnet som är gömt bakom trädtaket.

Han vårdade sina landskap, vårdade dem i sig själv och skissade oändligt i sin anteckningsbok något som en annan målare inte ens skulle uppmärksamma. Befälhavarens ”vetenskapliga metod” bestod i fullständig underkastelse av naturen, i att följa henne överallt, vart hon ledde honom. Senare användes denna metod av den yngre generationen av ”naturfilosofer” – impressionisterna.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)