Cirrus moln – John Constable

Cirrus moln   John Constable

”Det är svårt att föreställa sig ett landskap där himlen inte skulle spela en viktig roll. Det avgör landskapets skala och förmedlar starkast scenens atmosfär. Himlen i naturen fungerar som en naturlig ljuskälla och bestämmer därför allt annat,” skrev konstabel D. Fisher. Hans skiss ”Sunset in Hampstead, view of Harrow” illustrerar denna idé på ett anmärkningsvärt sätt. I ett försök att bättre studera England ”regnig charm”, skrev Constable en serie skisser av molnig himmel.

En av dem, ”Cirrus Clouds”, presenteras högst upp. Konstabel var naturligtvis inte den enda landskapsmålaren som skrev sådana skisser, men få kunde jämföra sig med honom i grunden och noggrannheten i deras utförande. På baksidan av den ”molniga” etuden gjorde konstnären nödvändigtvis en skiva och berättade om var, när och under vilka förhållanden skissen skrevs. Till exempel: ”5 september 1822, klockan 10 på morgonen. Utsikt över sydost, med en stark västlig vind. Mycket ljusa, ljusgrå moln springer snabbt över den gula bakgrunden och upptar nästan hälften av himlen.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)