Priest-martyr Kharlampy, med en livstid på 14 frimärken

Priest martyr Kharlampy, med en livstid på 14 frimärken

I mitten är den heliga martyren Harlampy som ber till Kristus, som sitter på tronen i molnen.

Bland det kuperade landskapet är figuren av en avliden helgon; hans själ, den nakna figuren, tas av änglarna, som går upp med henne till himlen.

I molnen är Harlampys själ, som framträdde inför Kristus, i färgade kläder.

Runt mittpunkten är den 14 stämpeln i Harlampys liv. Ikonen är ett monument över Palekh-målningen från början av 1800-talet. Det representerar ett betydande ikonografiskt intresse, konstnärligt och museumsvärde.