Dormition of Our Lady

Dormition of Our Lady

Dormition of the Mother of God presenteras med en scen av ärkeängeln som skär av händerna på Judea Aufony. Kristus som håller den välsignade själen med den saliga jungfrun är omgiven av en sfär med kommande ärkeänglar, med keruber och en eldig serafer ovanför. Hans välsignande hand sänks över Jungfru Maria.

En liknande detalj visas i ryska ikonmålning under andra hälften av 1600-talet. Bakom sfären är stadens röda mur. Ovanför henne är den stigande Guds moder på tronen, i mandorlaen, stödd av två änglar.

Kristus och den vilande Guds moder är kommande apostlar, helgon och hustrur i Jerusalem. Ikonen är ett verk av rysk målning från 1600-talet, med revisioner av 1800-talet. Representerar konstnärligt, historiskt och kulturellt värde.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)