Nicholas Wonderworker

Nicholas Wonderworker

Ikonen skapades i slutet av 1800-talet, då verken av forntida ryska målning redan blev kända i sin ursprungliga form, fria från att snedvrida senare lager, och är ett exempel på imitationen av Novgorod ikonmålning under andra hälften av 1500-talet, utan att imitera åldrande tecken.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)