Whirling Dervishes – Jean Leon Jérôme

Whirling Dervishes   Jean Leon Jérôme

Dervishen är densamma som ”kalendern” eller ”kalendern” – den muslimska motsvarigheten till en munk, en asket, en hängiven sufism. Dervischer vandrar och bor i fälten under sjejens, fredsofficerens och samhällets konstitution. Dervisherna som bor i bostäderna vandrade ofta och ätde världsliga almisser, men återkom ibland för gemensam fasta och bön.

I vissa städer i Centralasien, för att bo i dervisher, använde stadsmyndigheterna statliga medel eller privata donationer för att bygga khanaka. Ett särdrag hos dervishen var bristen på ägande. Det passade inte för en dervish att säga till exempel ”mina skor” eller ”min so-and-so” – han borde inte ha någon egendom, eftersom allt tillhör Gud.

Om dervishen ägde något, var han skyldig att dela det. Om dervisen inte levde i fattigdom, kompenserade han för detta med generositet och gästfrihet, när han var redo att ge allt till sin gäst och lämnade ingenting för sig själv eller ens för sin familj. Ibland betraktas dervisher som munkar – men detta är kontroversiellt, eftersom likheten är rent yttre, eftersom dervisher kunde gifta sig, hade sina egna hus och levde sina egna liv. Konstnär: Jerome Jean Leon

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)