Carrying the Cross – Simone Martini

Carrying the Cross   Simone Martini

När Clement V, vald folke 1305, flyttade påvliga bostaden från Rom till Avignon, följde konstnärer honom. Simone Martini – kanske den största målaren av den nya påvliga domstolen i Avignon – var en fyr, där ljuset, direkt eller reflekterat, spridit mycket långt.

I ”Carrying the Cross”, i överföringen av processionen, åka ut ur staden och gå in i den olyckliga vägen till Golgata, följde Simone teknikerna för att skildra scener med flera figurer som hans mentor, Siena Master Duccio, utvecklade. Genom Simones arbete spredde sig Sienas målning till Nordens stränga gotiska målning och hade en varaktig inverkan i Frankrike. När han går nerför Jerusalemvägen kämpar publiken för att organisera sig i riktning mot Golgata.

Skarp färg accent framhöll figuren av Mary Magdalene upprörd av sorg. Hennes händer höjs precis ovanför korset, vilket sätter riktningen för den rituella processionen. Siena-mästarna hade en livlig känsla av den mänskliga massan, dess styrka och karaktär. Här förtrycker alla – oavsett om han är en anhängare eller en ond förföljare av Kristus – resten med lika kraft. Och staden bakom ringen med rosa murar tillhör den mest anmärkningsvärda arkitektoniska utsikten bland arbetena i Siena-skolan.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)