Golgata (korsfästelse) – Marc Chagall

Golgata (korsfästelse)   Marc Chagall

Chagall inspirerades av gamla rysk-byzantinska ikoner för att skriva den här bilden. Den ursprungliga titeln är ”Hängivenhet till Kristus.”

Martyren i solens gloria, till vilken konstnären har gett sina spädbarnsegenskaper, förkroppsligar Frälsarens mildhet och barmhärtighet. I mitten, under korsfästet – väntar på Charon. En karaktär som kör till höger med en stege – är det inte Judas?

Spektral-rena toner indikerar en imitation av Delaunay orphism. Men denna bild visar tydligt närheten till mästarna i västra renässansen, i synnerhet – till A. Dürer. Precis som Durer såg utrymmet som klart och exakt och fylld med samma tydliga föremål, så avbildar Chagall en handling, om inte villkorad, då giskande. Till exempel är korsfästningskorset praktiskt taget inte ritat, men det är lätt gissat och därför tydligt urskiljbart.

Fantasmagoria, mystik och verklighet smälts samman i denna duk, skriven på ett neo-primitivistiskt sätt. Människors ansikten och deras figurer är knappast igenkännliga, långt ifrån naturalism och perfektion.