Fresco triptyk korsfästelse – Pietro di Cristoforo-Vanucci Perugino

Fresco triptyk korsfästelse   Pietro di Cristoforo Vanucci Perugino

Förmodligen kort före början av arbetet på College del Cambio, utförde 1496 Perugino ett av sina bästa monumentala verk – Crucifix fresco triptyk. Den består av tre, uppdelade av kolumner och pilaster och inskrivna i den välvda inramningen av kompositioner: central – Korsfästelse med Mary Magdalene och två sida – Madonna med St. Bernard och John theologen med St. Jerome.

Avsaknad av dessa tre scener, deras strävande enkelhet, bredd och obekväma skönhet, dämpade färger, ett mycket generaliserat landskapspanorama, kompositionens gleshet, byggd på pauser, vilket skapar en känsla av tystnad, gör en slående kontrast till väggmålningarna i College del Cambio och visar bredden i Peruginos kreativitetsintervall. .

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)