Triptyk ”Korsfästelse” – Rogier van der Weyden

Triptyk Korsfästelse   Rogier van der Weyden

Den centrala panelen i denna triptyk visar scenen för korsfästelsen med Guds mor, teologen Johannes och välgörare som står vid korsets fot. På sidopanelerna ser tittaren Mary Magdalene – hon kan lätt kännas igen av fartyget med världen hon håller i sina händer – och Saint Veronica, som håller brädorna med Kristi ansikte intryckt på det. Varje scen är omgiven av en kant som imiterar en förgylld bildram.

Vi vet inte vem dessa var de välgörare som konstnären placerade vid korsets fot, men med deras dräkter kan vi bestämma att målningen ska tillskrivas 1440-talet. Dessutom indikerar deras avgifter att de inte var rika och inte tillhörde ett högt samhälle.

Triptiken påminner på många sätt om målningarna av Robert Kampen, läraren till Rogier van der Weyden, som ger skäl att betrakta det som ett av konstnärens tidiga verk, även om här skriver den unge mästaren figurer mycket mer fritt och i mycket mer avslappnade poser än hans mentor. Dessutom vågar han en djärv, nästan revolutionerande innovation: ”sträcker” landskapet i tre paneler. Ovanligt för sin tid, skriver Rogir och Guds mor – Mary Magdalene avbildades traditionellt kramar fotens kors. Många kopior av triptyken som har kommit ner till oss visar att han gjorde ett stort intryck på mästarens samtida.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)