Död Kristus stödd av en ängel – Antonello da Messina

Död Kristus stödd av en ängel   Antonello da Messina

Antonello da Messina är en framstående representant för den södra italienska skolan i tidig renässans. Målaren kännetecknas av hög teknisk virtuositet, noggrann undersökning av de minsta detaljerna, uppmärksamhet på djupet i bakgrunden och monumentalismen i former.

I målningen ”Den döda Kristus som stöds av en ängel” på en upplyst ljus bakgrund, där hemstaden för mästaren Messina skiljer sig med svårigheter, står figurerna av Kristus och ängeln tydligt ut. Ängeln gråter, men inifrån som den var, för sig själv.

Endast hans ögon blev mörkare, ögonlocken rödade, ansiktet snodde och han kunde inte hålla ihop två nästan osynliga tårar som lämnade våta märken. Kristus är död; den ljusa himlen betonar bara sorgen över ängeln som håller honom.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)