Madonna, Child and Angel – Pietro di Christophero-Vanucci Perugino

Madonna, Child and Angel   Pietro di Christophero Vanucci Perugino

Verkets sammansättning är något ovanlig. Ängeln håller lätt babyen i armarna och axlarna, och Madonna står i mitten, ger barnet ett mjukt blick och förenar händerna i en bönpose.

Tunna grenar med nästan genomskinligt bladverk av två symmetriskt belägna träd, liksom släta linjer i landskapet, förstärker känslan av fred på jorden och på himlen, där konstnären placerade änglar i ljusa kläder.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)