Den sista måltiden – Hans Holbein

Den sista måltiden   Hans Holbein

Cirka ett dussin av Holbeins religiösa målningar har bevarats. De flesta av dem tillhör den tidiga perioden av hans arbete och har ett tydligt avtryck av att studera med konstnärens far, Hans Holbein den äldre, i en sådan utsträckning att forskare fortfarande inte har nått en allmän uppfattning om författarskapet till enskilda verk.

Samtidigt avslöjar Holbeins mer mogna religiösa målning det starkaste inflytandet från italiensk renässansmålning – ett levande exempel på detta är Holbeins sista måltid, som nästan upprepar kompositionen med samma namn av Leonardo da Vinci.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)