Vandrare – Vasily Perov

Vandrare   Vasily Perov

Vandraren i Ryssland är förkroppsligandet av den bibelsk ”fattig i ande”, med vilken ”himmelriket” är lovat. Människor av denna ras har alltid behandlats med respekt, vissa även med rädsla. Efter reformen 1861 fanns det många sådana vandrare. Bland dem var de som valde full frihet, även i absolut fattigdom.

Från bilden ser en gammal man i gamla, lappade kläder, sandaler. Han har en personal i händerna och en duffelväska med alla sina tillhörigheter bakom ryggen. Omedelbart är det slående att det breda grå skägget är välvårdat, håret fint kammat. Kläder, om än väl slitna, men rena. Utseendet på hjälten är full av värdighet, visdom och hopplös sorg. Och hans hållning talar om självständighet och självförtroende, oavsett vad.

Konstnären var särskilt uppmärksam på sin hjälte. Bakom hjälten syns ett långt och svårt liv, som inte gav honom lycka, välstånd, glädje. Men önskan att njuta av frihet och vara beroende av sig själv, övervann alla frestelserna i den materiella ordningen. Konstnären väljer en mörk, neutral bakgrund, så att tittaren kan fokusera på hjältans karaktär, hans fantastiska blick.

Det är känt att befälhavaren skrev ett porträtt av en gammal man, i vars liv han ville delta, för att ordna honom på ett barnhem. Befälhavaren blev förvånad när en vandrare, kränkt av en av ägarna till skydd, vägrade att bosätta sig i det och valde att fortsätta dra ut den svåra existensen och avbröts av slumpmässiga intäkter.