Den sista måltiden – Juan de Juanes

Den sista måltiden   Juan de Juanes

Det verkliga namnet på den berömda spanska konstnären Juan de Juanes är Vicente Juan Masip. Konstutbildning fick han i Italien, där han träffade renässansmästarnas verk. Efter att ha studerat Raphaels arbete återvände Juanes till Spanien och försökte i sina canvases att imitera den stora mästarens stil.

Utanför Spanien är konstnärens verk mycket sällsynta. Prado-museet innehåller anmärkningsvärda målningar av Juanes: fem dukar med avsnitt från St Stephen’s liv, ”The Descent from the Cross” och ”The Last Supper”. Den sista måltiden är en berättelse om evangeliet som presenteras i många ikoner och målningar. Så kallade den sista hemligheten i samband med förföljelsen av kristendomen, Jesu måltid med lärjungarna.

Målare skildrade vanligtvis ett av två dramatiska ögonblick under kvällsmatten: antingen Kristi godkännande av sakramentets sakrament eller hans profetia om det kommande förrådet av en av lärjungarna. Juanes ger var och en av apostlarna en ljus personlighet. Jesus stirrar emellertid intensivt på Judas, den enda av alla apostlarna som inte har någon glorie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)