The Love of Paris and Helena – Jacques Louis David

The Love of Paris and Helena   Jacques Louis David

Målning av den franska målaren Jacques Louis David ”The Love of Paris and Helena”. Storleken på målningen är 144 x 180 cm, olja på duk. För målningen ”Belisarius” får konstnären från Academy of Arts som ett speciellt privilegium en lägenhet i Louvren. I verkstaden för David börjar arbeta studenter Druet, Fabr, Girodet, Vikar.

1776, David, direktören för direktoratet för kungliga byggnader, greve d’Anzhiviye, med syftet att ”återuppliva de förtjänster och patriotiska känslor” för fransmännen, fick David en historisk duk på en tomt från Roman History of Rollens ”The Eath of the Horatii”. Jacques Louis David arbetade på honom i Rom och hans show här orsakade en verklig sensation. Den ”heroiska” stilen på duken med ett strikt och exakt arrangemang av figurerna i Horace frusna i en ed om enhet mot bakgrund av den doriska kolonnaden, väckte många imitationer.

Samtida tillskriver bilden konstnärens revolutionära kreativitet och kallar honom revolutionens föregångare. En annorlunda, idyllisk avstamning i europeisk klassisisme under andra hälften av 1700-talet är konsonant med målningen ”The Love of Paris and Helen.” Den här bilden börjar i konstnärens verk en serie anakreontiska plott, där kärlek, glädje av jordiska glädje av livet, harmoni i naturen, förhärligas.