Camille Desmoulins med fru Lucy och barn – Jacques Louis David

Camille Desmoulins med fru Lucy och barn   Jacques Louis David

Lucy Semplis Camille Benoit Desmoulins – fransk advokat, journalist och revolutionär. Initiativtagare till kampanjen mot Bastille, som markerade början på den stora franska revolutionen. Desmoulins var kamrat Maximilian Robespierre, genomsatt med respekt för den forntida revolutionära andan. Trots stammningen var han en stor orator, blev advokat. Under oroligheterna i Paris vände han sig till folkmassan och bad om vapen.

Den första fäst ett grönt band på hatten. Detta samtal gav den första drivkraften till förstörelsen av Bastillen. Krävde proklamationen av republiken. Vid rättegången stod Louis XVI för kungen död.

Senare började Desmoulins senare att kräva nåd i sina artiklar, men Robespierre slutade stödja honom. Som ett resultat dömdes Desmoulins av en revolutionär domstol och avrättades tillsammans med Danton. På bilden visas Demoulen under de bästa åren i sitt liv med sin fru och barn.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)