Oath of the Horatii – Jacques Louis David

Oath of the Horatii   Jacques Louis David

Målning av den franska målaren Jacques Louis David ”The Oath of the Horatii”. Måleri storlek 330 x 425 cm, olja på duk. Målningen Horatis eder utgör de mest livliga principerna för den revolutionära klassisismen. Det avslöjar de oförenliga och tragiska motsättningarna mellan medborgerlig skyldighet och personliga känslor hos människor. Handlingen i bilden är lånad från den forntida romerska legenden. Under den tid som Rom kämpade med Alba Longo, skulle de tre romarna, bröderna till släktet Horatii, gå till en dödlig duell för att avgöra resultatet av strid mellan de fientliga städerna.

Motståndarna till Horatii är vänner från deras barndom. En av dem är förlovad med Horatiis syster. När bröderna går till ett dödligt slag slår hon ed till sin far för att skydda faderlandet. Oskakliga och avgörande är de i sin ädla impuls, understrukna av enheten i breda energiska gester. Fadern välsignar dem för en bragd. Davids hjältar är fria från motsägelser och tvivel. Deras passioner är underordnade viljan och intelligensen. De går i strid och tror på rättvisans triumf. I bakgrunden till höger finns en grupp gråtande kvinnor; de skuggar bara och kompletterar leitmotivet – allt personligt måste offas för medborgerlig skyldighet.

Idén med verket uttrycks med extrem tydlighet och tydlighet. Den tredelade uppdelningen av den arkitektoniska bakgrunden med toskanska kolumner betonar kompositionens semantiska uppdelning. Komprimerat utrymme, basreliefkonstruktion, lugnt uppmätt rytm bidrar till identifieringen av den hårda heroiska naturen. De viktigaste medlen för konstnärlig uttrycksförmåga i att skapa bilder: en tydlig och kortfattad gest, en strikt, understrykt-energisk ritning, en tydlig avskärningsmodellering, en färg som kompletterar egenskaperna, ger en fantastisk helhet till den totala lösningen.

”The Eath of the Horatii” är en konstig och underbar bild: konstig på grund av viss osäkerhet om vad den fortfarande säger till oss. Hennes plats i historien är enorm – hon förutsåg att stämningarna stiger i samhället och formulerade deras väsen tydligt. David sa att han tog handlingen från Corneille och formen från Poussin. Efter att ha varit på presentationen av tragedin av Pierre Corneille ”Horace” och pratat om konflikten mellan kärlek och plikt, valde David först avsnittet där Horace, dömd för mordet på Camilles syster, försvaras av sin far och det romerska folket. Vänner avskräckte David från denna berättelse, som enligt deras åsikt inte återspeglade någon speciell stämning i tiden. David förklarade att han skulle välja det ögonblick som föregick striden när gamla Horace tar en ed av sin son att erövra eller dö – ett ögonblick som konstnären bara kunde förutsätta

För den heroiska ed-scenen behövdes en lämplig komposition, och ett lämpligt historiskt exempel hittades – Brutus, som svär en ed av hämnd över den skamliga kroppen av sin syster Lucretia. Kompositörens författare var grundaren av den skotska neoklassisismen Gavin Hamilton. Senare kommer ytterligare en fransk upplåning av detta ämne att dyka upp som drivs patriotiska känslor. Med tanke på sin bild såg David Poussin-duken ”Abduktion av Sabine-kvinnorna”, och han blev slagen av en av bilderna – den längsta figuren, som kommer att ligga till grund för hans nya komposition. Tre ytterligare figurer – en av bröderna med ett spjut, den gamla kvinnan och den lidande Camilla – togs av David från andra verk. David ökade plottens inverkan genom att kombinera figurerna i deras smala och kraftfulla trippelljud.

De semantiska aspekterna av målningen The Oath of the Horatii skapad av David var mer komplicerade än i scenen med Brutus, som förvisade den onda härskaren Tarquinius. Åtminstone är den uppenbara analogien med en annan, mer berömd Brutus, som lovade att döda Caesar och skapa en republik, också läst av David. Tack vare rymliga föreningar och övertygande överföring av stämningen som regerade i bilden lyckades David med sin enorma ambition skapa en bildsymbol – personifieringen av obegränsat medborgerligt mod.

Horatiis ed är historia-myten om en ed som vi aldrig gjorde eller som vi inte vet något om. Denna bild är idealisk och i huvudsak abstrakt – bilden av beslutsamhet och i slutändan bilden av revolutionen, det enda exemplet på hur konstnärlig fantasi fungerar i nivå med de faktorer som avgör historiens gång.