Lady with Peacocks – Louis John Reed

Lady with Peacocks   Louis John Reed

Louis John Reed var en representant för den berömda keramistdynastin i Stoke-on-Trent. På 1870-talet åkte Louis John Reed till Paris för att studera måleri, återvände sedan till England och studerade vid National Art School i London, och arbetade för en kort tid på Londonförlaget Cassell.

När han studerade på konstskolan såg han antagligen målningarna av Whistler och andra välkända representanter för den estetiska rörelsen. Denna rörelse utvecklades under stark inflytande av japansk konst. De mest karakteristiska kännetecknen i arbetet för deltagarna i rörelsen var användningen av stiliserade naturliga motiv, som senare uppfattades av representanter för jugendstil. Emellertid var estetiken mer än bara en önskan om dekoration. Det som är viktigt är dess litterära aspekt, som tydligast uttrycktes i verk av Oscar Wilde, som i sin tur påverkade symbolisterna.

När det gäller Louis John Reed var estetiken mest uttalad i hans verk The Lady with the Peacocks. Bilder av påfåglar visas i Whistler och Walter Crane. I landskapsbakgrunden kände verk av Reed påverkan från Maurice Denis från gruppen ”Nabi”. Ändå är damen som avbildas av Reed klädd i tidens senaste mode, som liknar karaktärerna av Eugene Grasse och visar ett tveksamt intresse för parisiska haute couture. Reeds ritning litograferades och publicerades i ”L’Estampe Moderne” som ett samlarobjekt.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)