Porträtt av Louis Francois Bertin – Jean Auguste Dominique Ingres

Porträtt av Louis Francois Bertin   Jean Auguste Dominique Ingres

Louis Francois Bertin publicerade den populära tidningen ”Deba”. Besökare på Salongen 1833, som såg porträttet av Bertin utställs där, blev chockade av hans realism. De sa att befälhavaren bestämde sig i detta arbete ”att helt lyda och följa naturen.” Bertens dotter märkte med missnöje att hennes far i porträttet såg ut som en ”fet jordbrukare.” Men bullret som uppstod kring arbetet var i många avseenden ytligt, och beräkningarna skilde sig inte djupare in. I själva verket bestämdes styrkan av effekterna av detta arbete, utan tvekan, av det utmärkta innehavet av formen.

Under den till synes realismen var en skicklig imitation. Den avgörande rollen här spelades av den enda korrekta positionen där förläggaren fångades. Hon fick inte Ingru på länge, men Berten själv hittade henne. Om du tror att en av konstnärens elever ”fångade” Ingre under nästa session denna slumpmässiga poses, varefter han glädjande utbrast: ”I morgon kommer ditt porträtt att vara klart!” Bilden var en symbol för den kommande eran, vars huvudkaraktär var den liberala borgerliga.

Bertins självförtroende och en viss aggression av hela hans bild – i kombination med figurens monumentalitet – framkallade sedan ett visst kännetecken för detta verk som Edouard Manet gav. Han kallade henne ett ”porträtt av en borgerlig Buddha.”