Ben i Stirrup – Giovanni Fattori

Ben i Stirrup   Giovanni Fattori

Nyfiken minnen från den toskanska författaren Renato Fuchini förknippade med Fattoris arbete på denna mycket uttrycksfulla duk har överlevt. I de självbiografiska anteckningarna från förflutna: fall och nyfikenheter från mitt liv, ”skrev en författare utan falsk blygsamhet:” Han har ett ben i stigbotten ”, skapade han med min underkastelse.

När jag observerade en gång, när han skrev stridscenen med en grupp flyktiga ryttare, frågade jag honom: ”Tänk om i alla dessa attacker och flickor föreställer en fallit från en häst, med ett ben fastnat i stigbotten?” Överraskning, frågande. Det är alltid så! Han visste inte vad det var – när ryttaren faller och foten förblir i stigbotten såg han aldrig den. Jag förklarade för honom att han gillade idén och han skrev omedelbart en bild Det arbete som Fuchini nämnde som en stridscen med en grupp flykt trädgårdsmästare ”- det är med all sannolikhet explosionen av pulverlådan.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)