Kvistar av penselved – Giovanni Fattori

Kvistar av penselved   Giovanni Fattori

Typer av Livorno-kvarter tar en viktig plats i Fattoris arbete. Han utnyttjade mest av sådana landskap på 1860-talet, då han bodde i Livorno med sin sjuka hustru under lång tid. Nino Costa spelade en betydande roll i deras utseende och öppnade den unga konstnärens ögon för förhållandet i naturens landskap som det är och målarens naturuppfattning. Samtidigt är det omöjligt att säga att landskapen i ett litet land är elevernas studier. Nej, efter att ha mottagit undervisningen ”av sin mentor, gick Fattori längre än honom.

Till exempel börjar ljus spela en mycket viktigare roll i hans landskap. Dessutom bör det noteras att varje gång ansiktet på Fattoris hemland strålas ut med någon högtidlighet. Skriver han ”Livorno Waters”, ungefär 1865, en stor, rytmiskt sofistikerad komposition, eller de blygsamma ”buntarna av borstved”, nära bondlandskapet i Pissarro, det är högtidligt överallt, överallt fylld med medvetenhet om vikten och skönheten i det dagliga livet i det agrariska provinsen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)