Alexander den stora och diogenes – Giovanni Battista Tiepolo

Alexander den stora och diogenes   Giovanni Battista Tiepolo

Efter mordet på sin far, den makedonska kungen Philip, började hans son Alexander aktivt vinna situationen i världen och slutade arbetet med sin far, som lägger grunden till ett världsimperium.

Alexander kämpade hårt, ofta undertryckt våldsamt motstånd från fiender. Han tog kontroll över många länder, men Grekland motståndade fortfarande Alexander. Då tog han, och förstörde sedan den mäktiga staden Thebes fullständigt. Resten av de grekiska städerna fungerade som en lektion.

Grekerna, rädda för Thebes öde, bad Alexander om förlåtelse. Alexander vidtog ett antal åtgärder för att återställa sitt inflytande i Grekland. Under denna period skyndade många kända grekiska människor att träffa honom för att betala deras respekt. Här är bara den berömda grekiska filosofen Diogenes hade ingen brådska med att dyrka Alexander, och under tiden åtnjöt han stort inflytande i landet.

Då beslutade kungen själv att träffa filosofen. Diogenes värmde vid denna tid, inte solen som låg bredvid hans fat. Det måste sägas att filosofen var en mycket enastående man – han levde ett asketiskt liv, bodde i en lera fat, åt vad Gud skulle skicka, kände inte igen någon myndighet, sa allt han trodde. Alexander hälsade Diogenes och frågade om det fanns någon begäran om honom. Till vilken Diogenes bad Alexander att gå åt sidan och inte dölja solen.