Altarbilder – Giovanni Battista Tiepolo

Altarbilder   Giovanni Battista Tiepolo

Även om Tepolo, som redan nämnts, huvudsakligen betraktades som en fresco-mästare, hör ett antal enastående altarbilder till hans hand. Han skapade sin första altarbild för den venetianska kyrkan Santa Maria della tröst.

När konstnärens berömmelse växte, kom fler och fler order till honom från olika delar av Europa. 1749 beordrade till exempel den spanska sändebudet i London konstnären en altarbild för den spanska ambassadens kyrka i England.

Alterbilderna av Tiepolo är otroligt majestätiska och kännetecknas av en viss teaterkomposition. Det är sant att de sista altarbilderna av Tiepolo, skriven av honom för kyrkan San Pascual i den spanska staden Aranches, 1767-69, är gjorda på ett mer dämpat sätt.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)