Livsglädje – Jean Antoine Vatto

Livsglädje   Jean Antoine Vatto

Karaktärerna i Watteau liknar inte riktiga människor, har kul i naturen, utan teateraktörer som spelar pjäsen mot bakgrund av landskap som skildrar en park eller en skogsröjning. Samtidigt är de inte ens klädda i ”uppenbarligen teatraliska” kostymer. Ett exempel på en sådan koppling kan tjäna som bilden ”Livsglädje.”

Observera att den berömda ”Pilgrimsfärd till Kiefer Island” är en kopia av en föreställning med en motsvarande plot, sett av målaren 1709. Ganska ofta visas karaktärerna i komedi del arte i Watteaus verk, och ändå har tittaren alltid tvivel – är vad han ser på bilden egentligen bara en föreställning? Även om vi tittar på bilden ”Kärlek i den franska teatern”, vet vi inte hur vi ska förhålla oss till det som händer.

Förmodligen borde vi överge försöken att skilja mellan målningarna av Watteau och de som är ”från livet” och de som är ”från teatern”, eftersom vi inte kommer att hitta sådana eller andra i ren form. I teatraliska bilder finns det alltid en antydan om äkthet, verkligheten av det som händer, och i det ”vitala” finns det en fin berättelse. Kanske var det just denna dualitet som Watteau var kär för estetierna i den ryska silveråldern?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)