Kvinnor av harem matade duvor – Jean Leon Jerome

Kvinnor av harem matade duvor   Jean Leon Jerome

Upptäckten av den muslimska östen för den västeuropeiska världen fortsatte på två huvudvägar – en väg representerade processen för militär eller handel interaktion, och som ett resultat studien av grunden till det offentliga livet, språket, historien och kulturen.

Ett annat sätt är den kreativa förståelsen av en helt annan värld med sina egna lagar, seder, med en speciell inställning till livet och till döden, till kärlek, känslor, skönhet.