Blessing of Christ (Pax Vobiscum) – Rafael Santi

Blessing of Christ (Pax Vobiscum)   Rafael Santi

Påverkan från Leonardo är särskilt starkt i Kristi välsignelse i Brescia. Här visas Kristus upp från graven. Han är inte längre ett medkänslaobjekt, som i panelerna från 1400-talet och 1400-talet.

Snarare avbildas han som den återfödda Kristus; han bär fortfarande passionens symboler, tornens krona och spikarnas märken som band hans händer och fötter till korset.

Varje element i konstnärens upplevelse med Perugino har lämnats nu. Figuren visar ytans jämnhet och den mjuka modelleringen av ljus och skugga, som tydligt överträffar förmågan hos resmannen Raphael.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)