Seine nära Bougivalm – Alfred Sisley

Seine nära Bougivalm   Alfred Sisley

I de tidigaste målningarna av Sisley kändes påverkan från Daubigny. I framtiden imponerades han av Corots arbete. Men med tiden började den nya inställningen till naturbilden, som konstnären observerade i sina vänner, och framför allt Monet, förändra sin stil lite. Gradvis, i Sisleys verk, blev utstrykningen skarpare och mer kontrasterande, vilket medförde mer självsäkra men sorgliga anteckningar, och ömhet och lyrik lät inte så ljus och uttalad.

Till exempel framkallar duken ”Sena under Bougival” ambivalenta känslor. Dess vänstra sida representerar en liten invallning med gröna träd som drar sina grenar mot himlen. En ung man står i skuggan av kronorna och tittar på båtarna och båtar som ligger förtöjda där.

Hela kompositionen för denna del ger en lätt lyrisk och kontemplativ stämning, som står i kontrast till höger sida om duken. Det finns en grå, dyster himmel, upprepad i reflektion, och några hus på flodens andra bredd, tydligt åtskilda mot bakgrunden av den oändliga molniga himlen. Detta vattenlandskap är kallt, det känner författarens trötta sorg.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)