St. John the Evangelist och St. Francis of Assisi – El Greco

St. John the Evangelist och St. Francis of Assisi   El Greco

Målningen av El Greco tillhör manism, barock, den tillhör faktiskt inte någon av strömmarna. Originaliteten hos denna konstnärs sätt uttrycks i den presenterade bilden.

El Greco skildrade på den St. John the Evangelist och samtalade med St. Francis. Hans symbol, en örn, placeras vid Johannes fötter, och aposteln håller koppen i händerna, från vilken draken kryper ut. Mästaren minns här en berättelse om hur en lärjunge av Kristus, som predikade hans ord, greps och skickades till Rom, där han fick en kopp gift. Efter att ha druckit det förblev John oskadd.

På bilden symboliserar skålen i handen kyrkan, och draken, som med tiden ersatte ormen i denna ikonografi, är en ond som erövras av tro. Ett exempel på en sådan tro är Saint Francis. Typisk för att måla El Greco långsträckta figurer av karaktärerna liknar lågorna ovanför ljusen.

Jorden, som ligger på foten av de heliga, betonar storleken på deras bilder, och bakgrunden är den himmelsblå med täta moln längs vilka John och Francis kunde stiga upp till himlen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)